top of page
Meisje met brood

Houd vast aan ambacht,
brood & banket met smaak en kracht!

Onze normen en waarden 

Ondernemerschap

No nonsens

Respect voor de 3 P's
product, planeet en personen

Gedeelde passie voor
product, klant en
verbruikers

het kneden van deeg

Onze missie

Het is onze missie om op een belevingsvolle manier mensen  

te helpen naar dagdagelijkse voedzame momenten.​ 

 

Ontbijt, middag, tussendoortje en avonden.​ 

 

Verder voorzien wij onze klanten van pure indulgence. 

 

Wij willen de kers EN de taart zijn op hun speciale momenten! 

Vrienden die picknick hebben

Onze Belofte 
Houd vast aan ambacht
brood & banket met smaak en kracht!

Spelstrategieplan

Onze strategie  

Wat willen we bereiken?

Via onze bekrachtigende en onderling verbonden bedrijfseenheden hanteren we een winnende strategie.

We betrekken ambachtelijke productie- en 'go-to-market'-concepten met respect voor ambachtelijke kwaliteit, innovatie en consistentie in kwaliteit en differentiatie in uiterlijk en smaak te brengen in de bestaande en nieuwe markten.

bottom of page